HISTORIEK

Geschiedenis van TK Jeroen Sint-Niklaas

Een kleine 40 jaar geleden ontstond turnkring Jeroen in de Sint-Niklase Broederschool. Het oudercomité van de basisschool richtte ’s avonds turnlessen in voor sportieve ouders en het was de toenmalige turnleraar Theo Bauwens die dit initiatief in 1973 uitbreidde naar de leerlingen toe. Niet minder dan 80 jongens schreven zich in voor turnlessen tijdens de middagpauze.

De opeenvolgende directeurs begrepen de waarde van turnkring Jeroen voor de sportieve uitstraling van de lagere school. Zij ondersteunden ten volle de werking van de club door het ter beschikking stellen van turnzalen. Van bij het prille begin waren ook een aantal sportieve onderwijzers bereid hun steentje bij te dragen aan de uitbouw van de turnkring. De mooie traditie van recreatieve middagsport wordt binnen de Broederschool ook nu nog voortgezet door enkele enthousiaste leerkrachten.

Theo Bauwens gaf in 1976 de fakkel van de turnleiding door aan Eric Audenaert. Eric nam het initiatief om in de zomervakantie een recreatief sportkamp te organiseren voor alle turners van Jeroen. Ruim 30 jaar later kunnen nog steeds elke zomer een honderdtal kinderen op kamp vertrekken met turnkring Jeroen dankzij de inzet van een hechte ploeg vrijwilligers.

Onder impuls van Eric werd ook een keurgroep opgestart. De jonge toestelturners boekten op hun eerste wedstrijden al snel een aantal regionale successen. Het vuur sloeg echter definitief in de pan met de komst van Lieven Vercruyssen in 1982. Hij bracht ook Dirk Van Esser mee, een fervent topturner. De keurgroep kwam zo in handen van twee schitterende trainers die de gymnasten op niveau wisten te doen presteren.

Jan Smet werd in 1986 de eerste algemene Belgische kampioen voor turnkring Jeroen. Sinds kort na W.O. II was geen enkele andere Wase atleet erin geslaagd deze titel te behalen. De zege van Jan Smet vormde het begin van een lange reeks prachtige resultaten. In datzelfde jaar 1986 volgde trouwens een nog grotere verrassing: Jan wist zich te selecteren voor het Europese kampioenschap, meteen een nieuwe mijlpaal in de geschiedenis van turnkring Jeroen.

Om succesvol te worden in hun sport dienden de jonge gymnasten wel zware opofferingen te brengen. De stad Sint-Niklaas had in die tijd nog geen gymnastiekhal die voldoende was uitgerust om op een veilige manier complexe turnelementen aan te leren. De keurgroep trok daarom bijna elk weekend naar Henegouwen om in Bergen te kunnen trainen in een zaal met valkuil. Tijdens de schoolvakanties volgden de gymnasten ook vele buitenlandse stages.

Het voorbeeld van Jan Smet kreeg al snel opvolging binnen turnkring Jeroen: meerdere Belgische titels werden gevierd en nieuw talent ontwikkelde zich tot topniveau. Eind de jaren ’80 nam Mario Thys zelfs driemaal deel aan het Europese kampioenschap.

In 1991 trok het clubbestuur onder voorzitterschap van Herman Wilssens de Oekraïense trainer Vladimir Mamytchenko aan. Onder zijn impuls steeg de kwaliteit van de keurgroep naar een nog hoger niveau en dit bleef niet onopgemerkt. De talentvolle gymnast Jurgen Van Eetvelt kwam over van Bornem op verzoek van zijn eigen trainer. Jurgen trok zich op aan het sportieve voorbeeld van Mario Thys en zo beschikte de club over twee raskampioenen. Jurgen groeide uit tot de succesvolste Belgische gymnast ooit en nam tussen 1991 en 1997 maar liefst zevenmaal deel aan het Wereldkampioenschap, een record dat nog altijd standhoudt. De beste prestatie van Jurgen was zijn 13e plaats op het Europese kampioenschap voor Seniores in 1994. Maar ook Tanguy Nuyts klom naar de top en selecteerde zich voor het Wereldkampioenschap in 1994.

Vanaf 1992 werd de jeugdwerking toevertrouwd aan trainer Geert Verhelst. Geert nam de sterk getalenteerde jongens Maarten Caluwaerts en Koen Van Damme onder zijn hoede en wist hen beiden te laten doorstromen naar Vladimir Mamytchenko. In de topsportschool te Gent werden Maarten en Koen verder opgeleid tot ware topgymnasten.

In 1998 overtuigden enkele sportkampmonitoren het bestuur van turnkring Jeroen om buiten de schooluren recreatief kleuterturnen aan te bieden. Deze zet was van bij het begin een groot succes: ruim 80 kleuters startten met een wekelijks uurtje kleutergymnastiek op zaterdagvoormiddag in de sporthal van de Broederschool. Ook de trainers van de keurgroep juichten deze vernieuwing toe. Voor hen vormen deze kleutergroepen immers een onuitputtelijke bron van piepjong nieuw turntalent.

Koen Van Damme was trouwens ook opgemerkt als potentieel talent voor de keurgroep toen hij als kleine jongen turnde in de recreatieve groep van Jeroen. Koen ontwikkelde zich nadien in Gent van topsportbelofte tot succesvol topsporter. In 2004 schitterde Koen met een 19e plaats in de finale van het EK voor Juniores. Koen werd zo de vijfde gymnast van turnkring Jeroen die aan Europese en/of Wereldkampioenschappen mocht deelnemen. Het voorlopige orgelpunt volgde in de zomer van 2008: na een bloedstollende kwalificatieprocedure kon Koen zich plaatsen voor de Olympische Spelen van Peking! Hij trad aan als eerste Belgische mannelijke gymnast sinds 1960 - een fantastische prestatie waarop turnkring Jeroen terecht trots mag zijn!

Lees ook: geschiedenis van Kracht&Geduld Sint-Niklaas en het ontstaan van Gymteam Sint-Niklaas

© 2023 by Gymteam Sint-Niklaas. Proudly created with Wix.com

Contacteer ons:

Tel.: +32 771 95 09

mail: info[at]gymteamsintniklaas.be

Wij trainen in: 

Sporthal De Witte Molen

Azalealaan 29, 9100 Sint-Niklaas