January 30, 2017

In het weekend van 28 & 29 januari waren het technische testen voor onze gymnasten.


Onze jongste konden voor de tweede maal dit seizoen hun vooruitgang op technisch niveau bewijzen. Al onze gymnasten hebben een diploma behaald.