top of page

Geschiedenis

e156d2_c8321bbe542640f2a1e8435b4c935913~

Het ontstaan van Gymteam Sint-Niklaas

Voor alle gymnasten van de diverse Wase keurgroepen ging in 2001 een lang gekoesterde droom in vervulling: in sportcentrum De Witte Molen konden ze voortaan trainen in een perfect uitgeruste turnhal. Deze prachtige infrastructuur gaf in 2002 de aanzet tot een nieuwe samenwerking die zou uitmonden in de oprichting van ‘GymTeam Sint-Niklaas Jeroen – Kracht en Geduld’ in september 2008.


Tot 2002 werkten drie Sint-Niklase clubs elk afzonderlijk aan de uitbouw van een competitiegroep voor jongens. In de praktijk bleek geen enkele club in staat om op een goed gestructureerde manier naar topgymnastiek toe te werken. Johan Heirbaut van turnkring Kracht en Geduld overtuigde Geert Verhelst van turnkring Jeroen om na een sabbatjaar opnieuw een groep gymnasten te begeleiden en om te starten met een gemeenschappelijke opleiding. In een eerste schuchtere poging nam Johan de leiding van de preselectie op zich en begeleidde Geert een B-selectie. Beide groepen telden leden van Kracht en Geduld én Jeroen. De echte ‘keurgroepen’ van beide clubs, onder leiding van respectievelijk Hans Gyselinck en Vladimir Mamytchenko, bleven in deze eerste fase echter nog apart bestaan.


Al snel bleek de samenwerking een succes. De talenten van de preselectie stroomden door naar Geert waardoor ook de pupillenselectie een mix werd van beide teams. Door een intensievere scouting in de recreatieve groepen van beide clubs werd de instroom van beloftevolle gymnasten verzekerd. Door ook de expertise van de gespecialiseerde trainers samen te brengen, volgden als vanzelf jaar na jaar steeds betere wedstrijdresultaten. Reeds in 2004 werd het samenwerkingsverband door zijn goede jeugdwerking erkend door de GymnastiekFederatie Vlaanderen (GymFed) als één van de vijf Vlaamse Basisclubs.


In 2005 nam Hans Gyselinck de coaching van de ‘oudere’ gymnasten helemaal op zich. Vanaf dan was de opleiding van de toestelturners van de clubs Jeroen én Kracht en Geduld in de praktijk volledig gemeenschappelijk.


Het bestaande samenwerkingsverband tussen beide clubs werd in september 2008 officieel verankerd in een nieuwe entiteit: ‘GymTeam Sint-Niklaas Jeroen – Kracht en Geduld’. Alle wedstrijdgymnasten Artistieke Gymnastiek Heren van beide teams werden hierin gegroepeerd en kwamen op wedstrijden voortaan uit onder de nieuwe naam GymTeam Sint-Niklaas.

Het eerste wedstrijdseizoen (2008-2009)


Het eerste wedstrijdseizoen van GymTeam Sint-Niklaas (2008-2009) verliep uiterst succesvol. We behaalden maar liefst vijf provinciale en twee Vlaamse titels en Robin De Beelde en Aaron Blomme werden bovendien de eerste Belgische kampioenen van GymTeam Sint-Niklaas. Ook als team werd er gevierd na de schitterende overwinning op de Minicup hier in onze thuisstad.

Vervolg in ontwerp

bottom of page