top of page
Man balancerend op gymnastiekringen

Organogram

Raad van bestuur:
Voorzitter: Johan Heirbaut
Secretaris: Geert Verhelst
Notulist: Ann De Vos

Algemene vergadering:
Ondervoorzitter: André Van de Walle
Financiën en sponsoring: Wim De Nutte
Ledenbeheer en sportieve werking: Hans Gyselinck
Kledij: Nele Moerloose
Interne communicatie: Wim Crepain

API
Evelien Van Sompel (api@krachtengeduld.be)

 

bottom of page